Om os

Et andelsselskab…

Halmselskabet Danmark a.m.b.a. er et andelsselskab med medlemmer over hele Danmark. Medlemmerne er alle leverandører af halm, raps og frøgræs til selskabet. Det enkelte medlem bjærger selv sin halm og sætter det i hus eller lade, hvorfra selskabet afhenter det i løbet af sæsonen.

Halmselskabets formål er at sælge medlemmernes halm på den bedst mulige måde. For at opfylde dette formål opsøger Halmselskabet aktivt kunder i ind- og udland. Der indgås aftaler om leveringer, både af kortere og længere varighed for alle typer halm efter kundernes ønsker.

I dag har selskabet således leveringsaftaler med de fleste større danske kraftvarmeværker og fjernvarmeværker og også kontrakt til en lang række mindre værker. Ligeledes er der aftaler med en lang række fabrikker og andre aftagere i udlandet, især i Tyskland og Holland, men der leveres også til andre lande i Nordeuropa, når der er behov herfor.