Halm

Konventionel halm til eksport

Halm fra vinterrug. Rughalm af super kvalitet eksporteres. Rughalm af normal kvalitet kan eksporteres til lavere pris og andre aftagere.

Økologisk halm

Økologisk halm til kompostproduktion

Her aftages især hvede-, rug-, og triticalehalm. Byg- og havrehalm kan også bruges, men ikke i helt samme mængder. Halmen afregnes efter kvalitetsklasse bestemt af vandindholdet. Halm fra stak kan accepteres, såfremt plastikken er holdt tæt.

Økologisk halm til foderbrug

Her aftages mindre mængder af alm. rajgræshalm og hvedehalm af absolut bedste kvalitet. Her kan kun bruges halm fra lade.

Halm til forbrænding i Danmark

Der er lidt forskellige kvalitetskrav til de forskellige værker. Som udgangspunkt skal der leveres en god kvalitet, der sikrer maksimal afbrænding på værket; så øges den leverede mængde tilsvarende – til alles bedste.

De fleste værker kan tage alle typer halm, men der er næsten overalt nogle specielle regler omkring dette, som skal respekteres.

Fjernvarme Fyn har udarbejdet en fin folder der beskriver krav til kvalitet. Som udgangspunkt kan man bruge disse krav til alle andre værker.

Krav fra Fjernvarme Fyn

Levering af halm

I Danmark...

leveres halm udelukkende på åbne biler, typisk med 24 eller 36 baller ad gangen. Aflæsning sker de fleste steder med kran, der også måler vandindholdet. Korrekt læsning er derfor et krav. Der er normalt længerevarende og faste kontrakter med vognmænd på disse leveringer.

Der er som udgangspunkt ingen faste aftaler om antal af biler, og der er kontakt til en lang række danske, såvel som udenlandske transportører. Ofte kontraheres biler fra tid til tid.

Når lejligheden byder sig anvendes også skibstransport. Det er typisk en større logistisk opgave.

I udlandet...

Læsser man normalt i lukkede biler.

  • Trailere kan tage 22 bigballer
  • Megatrailere kan tage 33 midibigballer.
  • Forvogn + hænger kan normalt tage 24, måske 26 eller 28 bigballer eller 36, 39 eller 41 midibigballer.
  • Åbne udenlandske biler kan normalt tage flere. Udenlandske lastbiler anvendes i forhold til aftagelse af halm og udbud af biler.