Konventionel halm til eksport

Halm fra vinterrug. Rughalm af super kvalitet eksporteres. Rughalm af normal kvalitet kan eksporteres til lavere pris og andre aftagere.

Halm fra vinterhvede. Halm fra vårhvede kan normalt ikke accepteres til eksport. Der skelnes mellem halm høstet med konventionelle mejetærsker med halmrystere, og halm høstet med axialflow eller rotormejetærsker – dette er et kvalitetsparameter i sig selv. ​

Halm fra vinterraps. Halm fra vårraps kan kun undtagelsesvis accepteres. God kvalitet anvendes alene til eksport. Der kan alene aftages bigballer (128x122x240 cm)

Aftages dels i høst fra mark, dels i resten af året fra lade. Der skelnes mellem halm høstet med konventionel mejetærsker med halmrystere, og halm høstet med axialflow eller rotormejetærsker – dette er et kvalitetsparameter i sig selv

Aftages fra lade til foderbrug i Tyskland og Holland

Halm fra avl af rødsvingel, bakkesvingel, stivbladet svingel, engsvingel og strandsvingel, alm. rajgræs, engrapgræs, alm. rapgræs samt hundegræs. Der skelnes præcist mellem de enkelte arter, der er et kvalitetsparameter i sig selv, idet de forskellige typer har forskellige anvendelser, og forskellige købere

Halm fra vinterhvede. Halm fra vårhvede kan normalt ikke accepteres til eksport. Der skelnes mellem halm høstet med konventionelle mejetærsker med halmrystere, og halm høstet med axialflow eller rotormejetærsker – dette er et kvalitetsparameter i sig selv.

Til kompostproduktion er alene hvedehalm, rughalm og triticalehalm. Halm til fyring i udlandet. Kvaliteten skal være som til de danske værker med strengeste kvalitetskrav. Der må ikke læsses blandinger af korn, raps og frøgræshalm. 

Økologisk halm

Her aftages især hvede-, rug-, og triticalehalm. Byg- og havrehalm kan også bruges, men ikke i helt samme mængder. Halmen afregnes efter kvalitetsklasse, bestemt af vandindholdet. Halm fra stak kan accepteres, såfremt plastikken er holdt tæt.

Her aftages mindre mængder af alm. rajgræshalm og hvedehalm af absolut bedste kvalitet. Her kan kun bruges halm fra lade. 

Halm til forbrænding i dk

Der er lidt forskellige kvalitetskrav til de forskellige værker. Som udgangspunkt skal der leveres en god kvalitet, der sikrer maksimal afbrænding på værket; så øges den leverede mængde tilsvarende – til alles bedste. 

De fleste værker kan tage alle typer halm, men der er næsten overalt nogle specielle regler omkring dette, som skal respekteres. 

Fynsværket har udarbejdet en fin folder der beskriver krav til kvalitet. Som udgangspunkt kan man bruge disse krav til alle andre værker. 

Krav fra Fynsværket

Levering af halm

I Danmark..

Leveres halm udelukkende på åbne biler, typisk med 24 eller 36 baller ad gangen. Aflæsning sker de fleste steder med kran, der også måler vandindholdet. Korrekt læsning er derfor et krav. Der er normalt længere varende og faste kontrakter med vognmænd på disse leveringer. 

Der er som udgangspunkt ingen faste aftaler om antal af biler, og der er kontakt til en lang række danske, såvel som udenlandske transportører. Ofte kontraheres biler fra time til time.

Når lejligheden byder sig anvendes også skibstransport. Det er typisk en større logistisk opgave.

G30F7N hay bales in the field
lukket vogn

I udlandet...

Læsser man normalt i lukkede biler. 
– Trailere kan tage 22 bigballer
– Megatrailere kan tage 33 midibigballer.
– Forvogn + hænger kan normalt tage 24, måske 26 eller 28 bigballer eller 36, 39 eller 41 midibigballer.
– Åbne udenlandske biler kan normalt tage flere. Udenlandske lastbiler anvendes i forhold til aftagelse af halm og udbud af biler.